Wie wij zijn

Zorg Advies Amsterdam ontwikkelt innovatieve concepten en diensten om direct een bijdrage te leveren aan een toegankelijke, betaalbare en betere zorg. Er vindt eerst een inventarisatie en analyse plaats van hetgeen beschikbaar is zowel in de markt als de eigen organisatie.

De komende jaren willen wij dan ook een inhoudelijke bijdrage leveren aan en adviserende rol in hervormingen in de langdurige zorg. Voor zorgaanbieders houdt dit in, doen waar ze goed in zijn en voor patiënt geeft het de rust te kunnen vertrouwen op goede zorg. Hierdoor kunnen wij uw behoefte met een op maat gesneden advies invullen op een wijze die u wenst. waarbij tijd en aandacht is om te luisteren naar uw wensen en verwachtingen. Wij spreken uw taal.

Zorg Advies Amsterdam is erop gericht dat aanbieders van zorg zich professioneel kunnen presenteren en optimale toegankelijkheid in de zorg voor iedereen mogelijk maakt met zo min mogelijk middelen. Dit zorgt ervoor dat er meer tijd is voor de patiënt. Veel organisaties weten dikwijls dat het anders moet, maar zijn vaak niet is staat deze veranderingen zelf in gang te zetten.

Zorg Advies Amsterdam kenmerkt zich door een kleine centrale staf, met korte lijnen, die zich volledig richt op de vraag van haar relatie. Hierdoor weet u direct bij wie u terecht kunt met uw vragen. Aanbieders van zorg kunnen hierdoor hun dienstverlening professioneel onder de aandacht te brengen van hun doelgroep en waar nodig in dit proces te ondersteunen middels trainingen of detachering.