Zorg Advies Amsterdam

Zorg Advies Amsterdam

Innovatieve concepten

Zorg Advies Amsterdam ontwikkelt innovatieve concepten en diensten. Die direct een bijdrage te leveren aan een toegankelijke, betaalbare en betere zorg. Er vindt eerst een inventarisatie en analyse plaats van hetgeen beschikbaar is. Dit doen we zowel in de markt als de eigen organisatie.

Het roer moet om

De komende jaren wil Zorg Advies Amsterdam dan ook een inhoudelijke bijdrage leveren aan en adviserende rol in hervormingen in ons zorgstelsel. Het #coronavirus heeft laten zien dat care en cure twee verschillende domeinen zijn. Het roer moet om. Meer aandacht voor de hoofdzaak.

Vertrouwen

Voor zorgaanbieders houdt dit in, doen waar ze goed in zijn. Voor patiënt geeft dit meer vertrouwen en de rust te kunnen rekenen op goede zorg. Hierdoor kunnen wij uw behoefte met een op maat gesneden advies invullen op een wijze die u wenst. Waardoor er meer tijd en aandacht is om te luisteren naar uw wensen en verwachtingen. Wij spreken uw taal.

Professioneel

Zorg Advies Amsterdam is erop gericht dat aanbieders van zorg zich professioneel kunnen presenteren en optimale toegankelijkheid in de zorg voor iedereen mogelijk maakt. Dit met zo min mogelijk middelen. Het zorgt er ook voor dat er meer tijd is voor de patiënt. Veel organisaties weten dikwijls dat het anders moet, maar zijn vaak niet is staat deze veranderingen zelf in gang te zetten.

Korte lijnen

Zorg Advies Amsterdam kenmerkt zich daarnaast door een kleine centrale staf, met korte lijnen. Een staf die zich daarnaast ook volledig richt op de vraag van haar relatie. Hierdoor weet u direct bij wie u terecht kunt met uw vragen. Aanbieders van zorg kunnen hierdoor hun dienstverlening professioneel onder de aandacht te brengen van hun doelgroep. Waar nodig ondersteunt Zorg Advies u in dit proces. Dit kan natuurlijk ook middels trainingen of detachering. Wij geven uw de ruimte om de focus te leggen op zorg. Neem vandaag nog contact met ons op dan gaan we direct aan de slag.