Subsidie

Wat is een subsidie

Een subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie voor het starten van een activiteit. Meestal is het economische belang niet direct zeker. Er zijn daar vaak voorwaarden verbonden aan het geven van subsidies. Soms verwacht men ook een eigen bijdrage. Dit mag meestal ingevuld worden met uren die men aan het project worden besteed. Het is belangrijk om aan deze voorwaarden te voldoen. Om niet het risico te lopen de subsidie terug te moeten betalen. Die verplichting geldt meestal niet voor prijsvragen.

In 2014 deed Aandacht voor Medische Bijsluiter mee aan Stem Nederland Voorruit en wonnen wij een geldprijs
Aandacht voor Medische Bijsluiter deed in 2014 mee aan Stem Nederland Vooruit

Voorkom teleurstellingen

Succes bij het verkrijgen van subsidies kun je vergelijken met een sollicitatie. Als er veel banen zijn hoeft u niet altijd de perfecte kandidaat te zijn, maar ten tijde van schaarste wordt er gelet op iedere komma. Veel subsidie aanvragen belanden als na de eerste paar zinnen onder aan de stapel. Er zijn natuurlijk gouden tips en het is noodzakelijk om deze te gebruiken om succesvol te zijn. Vaak moet er een projectplan worden gemaakt. Probeer dan ook voordat u begint met schrijven informatie in te winnen bij de subsidieverlener. Als het de organisatie die de subsidie verleent zijn er vaak standaardformulieren met een toelichting. Het niet volgen van de voorwaarden maakt een aanvraag kansloos.

Volg de route kaart

Contact opnemen kan nooit kwaad, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet op prijs wordt gesteld. Dit komt een enkele keer voor, maar meestal heeft de subsidieverlener een medewerker of zelfs een afdelingen die kan helpen bij de aanvraag. Naast deze nice to know zijn er een aantal must do voor een succesvol project plan.

  • een pakkende titel
  • een doordachte begroting
  • storytelling
  • een coalitie
  • referenties

Neem voor meer informatie direct contact met ons op

Geen subsidie maar investering

Als het economisch belang van een te starten activiteit wel voor de hand ligt, spreekt men meestal van investering. Bij een bijdrage van een bedrijf noemt men meestal een gift.

Subsidie in Nederland

Op onze site vindt u een uitgebreid overzicht van subsidies. Daarnaast wordt uitgelegd wat subsidies zijn. Ook hoe men in aanmerking komt voor subsidies. Het aanvragen lijkt vaak eenvoudig, maar in de praktijk valt dit vaak vies tegen. Om succesvol te zijn moet men vaak iemand inschakelen om de aanvraag te begeleiden. Ook zijn er de Europese subsidies NGO’s Non Gouvernemental Organisation’s , in gewoon Nederlands goede doelen.

Ook wordt er tegenwoordig veel gewerkt met vouchers

WMO subidies

Dit zijn met name bijdrage van een gemeente voor een bepaalde zorgvraag. Dit verschilt per gemeente. Amsterdam heeft een vrij uitgebreid pakket.

Diverse mogelijkheden in de zorg

ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren middels diverse projecten

Wat doet de wetenschap

Nederlandse Organisatie Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijk vastgelegde taken. De organisatie valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Nationale Wetenschapsagenda NWA valt onder haar verantwoordelijkheid.  zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en bevordert de impact ervan op de maatschappij. De hoofdtaak is het financieren van wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse publieke onderzoeksinstellingen, in het bijzonder de universiteiten. Daarnaast participeert NWO bijvoorbeeld met ondersteuning van de ministeries van OCW en EZK in CLICKNL ter ondersteuning van inspiratieprojecten voor pioniers met het SIDN FONDS

Europese Subsidies

Voor Europese subsidie is het ook zinvol om de site van RVO te bezoeken. Hier staan ook gegevens van subsidies die zijn verstrekt. Deze subsidiegegevens zijn openbaar. Voor een aanvraag dient u als bedrijf vaak E herkenning te gebruiken op site van de Belastingdienst vindt u hierover uitgebreide informatie. Wij hebben een deel over Eherkenning voor u overgenomen.

eHerkenning aanvragen

Op de site van de Belastingdienst en de Douane worden vertrouwelijke gegevens verwerkt. Daarom is belangrijk dat u veilig kunt inloggen op deze sites. De lidstaten van de EU hebben samen de eIDAS-verordening gemaakt. Hierin staan de eisen voor de betrouwbaarheidsniveaus van inlogmiddelen. De portalen van de Belastingdienst en de Douane moeten worden beveiligd met betrouwbaardere inlogmiddelen, zoals eHerkenning. eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Het is veilig én gemakkelijk in gebruik. Met 1 persoonlijke eHerkenning-inlogsleutel kunt u bij ruim 400 organisaties terecht.

Op deze pagina leest u waarvoor u eHerkenning nodig hebt, wie het kunnen gebruiken en hoe u het aanvraagt. Daarnaast leggen we u meer uit over de compensatieregeling voor de kosten van eHerkenning.

U hebt mogelijk nu al eHerkenning nodig

eHerkenning is namelijk nodig om in te loggen bij Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z), de opvolger van het oude ondernemersportaal. Als werkgever kunt u uw loonaangifte 2020 alleen nog maar via MBD-Z doen. Dit geldt ook voor de vennootschapsbelasting over 2019 en later. En alhoewel u uw btw-aangifte nu ook nog kunt doen via het oude portaal voor ondernemers. zal ook deze aangifte op termijn alleen nog maar beschikbaar zijn in MBD-Z.

Gebruikt uw organisatie eHerkenning alléén voor het doen van belastingaangifte? Dan kunt u gebruikmaken van de compensatieregeling voor de kosten van eHerkenning. Verder op deze pagina leest u hier meer over.

Doet u uw aangifte via commerciële software? Dan hebt u uiteraard geen eHerkenning nodig.

U hebt ook eHerkenning nodig om in te loggen in het EU Trader Portal of het EU Customs Trader Portal. U gebruikt deze portalen voor het aanvragen of wijzigen van bepaalde douanevergunningen en Bindende tariefinlichtingen.