Welcome To Flat Responsive Theme

Zorgelijk of kans om rol 1e Kamer te bepalen en op de feiten te wijzen

DE

Normaal gesproken houd ik mij bezig met zaken als E-health en innovatie in de zorg, maar soms komt een kans voorbij die ik als voorstander van minder bestuurslagen niet kan en mag laten liggen.
De afgelopen weken stond niet alleen de hoofdzaak (de Zorgverzekeringswet) centraal, maar ook of het wenselijk is dat de 1e Kamer er is om medische keuzes te maken, die keuze ligt wat mij betreft mij bij de 1e lijn en niet bij het geweten van Adri Duivesteijn. Het geld dat wordt bespaard met het afschaffen van de 1e Kamer besteden aan zorg.

Een artikel 13 of 126 van een Zorgwet kan emotionele of rationele bezwaren nooit wegnemen, omdat het om mensen gaat, toch kun je afvragen of onbeperkt behandelen tegen iedere prijs, zowel ethisch als menselijk, wenselijk is. Smart care in plaats van Total care, meer voor minder.

Hier past een maatschappelijke discussie en niet een moment of fame van een uitgerangeerde politicus.

Dit voorkomt dat politici die Projecten als Zichtbaar Zinnige en Zuinige Zorg op de agenda plaatsen of termen als QALY in Euro’s uitdrukken als diagnose meekrijgen, “die haalt de volgende verkiezingen niet.”

Voorstanders van bovengenoemde projecten, palliatieve zorg, innovatie en doelmatigheid” harteloze zakkenvullers en nono’s noemen die niet weten wat er op de vloer speelt, gaat in mijn ogen dan ook een meerdere bruggen te ver.

Als voormalig groot verbruiker van diezelfde ‘zorg’ kan ik zeggen dat ik aan innovatie en toegankelijkheid (in 1997 een eenvoudige mobiele telefoon en het dichtstbijzijnde ziekenhuis) te danken heb dat ik nog leef.

Smart care voorkwam Total care, anders gezegd de kosten van life time care.

Spreek elkaars taal

I’ts a lovely day but I can’t see it

spreek-elkaars-taal

 

Latijn

Latijn was eeuwenlang de enig geschreven taal. in andere talen werd pas veel later geschreven. In de geneeskunde was Latijn dan ook de basis in de onderlinge communicatie tussen medici. Latijn was ook een taal waarin je heel geleerd en geheimzinnig kon zeggen dat je ook niet wist wat er mis was met de patiënt.
Het “Dokterslatijn” is uitgegroeid tot een vaktaal (jargon). Nog steeds functioneel, want artsen en specialisten uit alle landen kunnen met elkaar communiceren en begrijpen.

In december 2013 was ik deelnemer aan “Internet of things binnen de gezondheidzorg “ mede georganiseerd door de Rabobank, Syntens en Amsterdam Zorg en ICT. Het “Dokterslatijn” was vervangen door evidence based en best practice.

Surfen…
Surfen
Onbewust dacht ik terug aan het bezoek aan mijn vader van 85. Ik was deze week op bezoek om te vragen of hij nog plannen heeft voor de feestdagen. Hij begreep de woorden van de thuiszorg medewerkster niet . Ze was van slag omdat haar tablet niet goed functioneerde, hierdoor was er geen update van het patiëntendossier van mijn vader.
Dit verbaasde mijn vader want ondanks zijn hoge leeftijd gebruikt hij geen medicijnen. Hij surft zelfs nog op het Amsterdamse Nieuwe Meer.

Elkaar verstaan
Ook bij E-health is er het gevaar van onbegrijpelijk jargon als zorgverlener en patiënt elkaar met termen als mobile device in plaats van bijvoorbeeld telefoon elkaar niet meer verstaan. Ook hier geldt elkaars taal spreken zorgt voor meer begrip en betere communicatie. De kracht van woorden is groot, kijk maar naar dit filmpje.

I’ts a lovely day but I can’t see it

Introductie

Zorg Advies Amsterdam 

Opgericht om aanbieders van zorg in de gelegenheid te stellen zich professioneel te presenteren.

Missie

Toegankelijkheid van zorg voor iedereen mogelijk maken en tegen zo laag mogelijke kosten. Voor zorgaanbieders houdt dit in, doen waar ze goed in zijn en voor patiënt geeft het de rust te kunnen vertrouwen op goede zorg.

Zorg Advies Amsterdam

Binnen de organisatie is een aparte unit opgericht ten behoeve van de kleine zorginstellingen. De unit van  Zorg Advies Amsterdam biedt naast alle niet zorggerelateerde diensten ook e-health oplossingen.

Het is onmogelijk voor kleine organisaties alle expertise zelf in huis te hebben, dat is dit een te kostbare oplossing. Daarom heeft Zorg Advies Amsterdam het zorg basis pakket ontwikkeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: alexander@zorgadviesamsterdam.nl

Wij hebben de ambitie een leidende partij te worden in de markt voor innovatieve concepten in de zorg. Wij doen dit middels een persoonlijke benadering.

logo zaa

Hoe ziet de organisatie van Zorg Advies Amsterdam eruit

Zorg Advies Amsterdam kenmerkt zich door een kleine staf, die zich volledig richt op de vragen van haar relaties. Het is ons doel aanbieders van zorg de mogelijkheid te bieden hun dienstverlening en producten zo duidelijk mogelijk onder de aandacht te brengen.

Gebruikers van zorg wordt in begrijpelijke taal uitgelegd waar de benodigde informatie gevonden kan worden. Dit doen wij in gewoon Nederlands, want voor de leek is de taal van de zorgprofessional soms niet te begrijpen.

De doelstellingen van Zorg Advies Amsterdam

– Trouw klanten bestand
– Tevreden klanten
– Introductie versnellen van nieuwe concepten
– Landelijke dekking eind 2017

Wat onderscheidt Zorg Advies Amsterdam van andere aanbieders

Onze adviezen moeten beschikbaar zijn op ieder moment dat u daar behoefte aan heeft. Bij Zorg Advies Amsterdam is de eindgebruiker het middelpunt. Wij richten onze aandacht op het persoonlijke contact met als doel een op maat gesneden product en service aanbod.

Innovatie

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in sneltreinvaart op en regelmatig worden nieuwe producten en diensten op de markt geïntroduceerd. Het is belangrijk dit overzichtelijk te presenteren. Veranderingen in wet- en regelgeving is een doorlopend en dynamisch proces. Zorg Advies Amsterdam biedt u de gelegenheid dit op effectieve manier op de hoogte te blijven.

Onze benadering

Aan de hand van een doelmatige analyse komen we tot aan advies waarbij zoveel als mogelijk van bestaande producten en diensten worden ingezet.

Boerenverstand is onze ogen de smart care voor de zorg. De mogelijkheden in de toekomst zijn ongekend, maar kijk ook eens naar wat er al is. Je kunt hierbij denken aan een centraal informatieplatform voor alle doelgroepen. Mobiele apparaten kunnen ervoor zorgen dat relevante informatie altijd en overal beschikbaar zijn en met elkaar kan communiceren

Er zijn drie knelpunten in de zorg op bedrijfsorganisatorisch vlak

  • Intern delen van informatie
  • kosten integrqtie
  • Inzicht in kosten en kwaliteit in de zorg

E-Health en ICT zijn niet het ei van Columbus maar kunnen een bijdrage leveren aan deze knelpunten. Wij nodigen dan ook iedereen uit actief deel te nemen aan ons platform

Zorg Advies Amsterdam is “uw partner in zorg”.

Wat bepaalt de rekening ?

Media:
Fictie ( de soapserie) waarin zelfs een terminale patiënt na twee afleveringen weer in staat is de marathon van New York in een onmogelijk geachte tijd te lopen.

Vakbladen ( tijdschriften) Science: “ Het is dé wetenschappelijke doorbraak van 2013, zelf kanker bestrijden. Met immuuntherapie wordt het lichaam zo opgepept dat het zelf een tumor kan bestrijden.


” “Verdienmodel” werkt overbehandeling in de hand:

Alle medische handelingen worden vergoed ongeacht het resultaat. Bij een patiënt die niks mankeert en vervolgens een behandeling krijgt waaruit blijkt dat hij kerngezond is, luidt de conclusie dikwijls niet: “ Gelukkig mankeert u niets”, resultaat is meestal nader onderzoek. Daarnaast kan er bij degene die de handeling uitvoert de angst bestaan van een verkeerde diagnose en tenslotte heeft degene die financiële afhandeling uitvoert meestal niet de capaciteiten om te beoordelen of er voor de juiste en meest effectieve behandeling is gekozen.
Een publicatie uit 2013 in The New York Times wijst uit dat zo’n 40 % van de behandelingen zinloos is.

Prijs speelt een bescheiden rol bij Zorgverzekeraars:
De belangrijkste taken van Zorgverzekeraars, Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap, zijn kwaliteit en optimale toegankelijkheid van zorg. Toch ontstaat er de laatste jaren in navolging van andere landen ook in Nederland meer aandacht voor de kosten in de zorg. Men probeert een jaar extra leven in goede gezondheid, de Qaly (‘quality-adjusted life year’, ) een prijskaartje te geven. Men denkt aan een bedrag van € 50.000.

De politicus die dit serieus aan de orde wil brengen is geen lang leven beschoren in de politiek.

Kwaliteitscontrole in Nederland kent helaas zijn beperkingen, hoewel?
Als je je ouders, geliefde, kinderen of vrienden in of door die instelling durft te laten behandelen heb je vertrouwen in de kwaliteit. Het nadeel van instanties die de controle uitvoeren op de kwaliteit is dat aandacht zich meestal richt op het aantal geregistreerde incidenten en de mortaliteit. Ook wordt geen rekening gehouden met complicaties die na vertrek uit de instelling door een eventueel verkeerde behandeling kunnen optreden. Overlijden kan overigens ook een natuurlijke oorzaak hebben.

Wie heeft de regie ? Patiënt in control klinkt mooi. De praktijk leert anders. Het zijn de verzekeraars die betalen en de specialisten die bepalen. Er is geen balans wat tot gevolg heeft dat er geen kosten baten analyse gemaakt kan worden. De prijzen van behandelingen zijn gebaseerd op aannames die meestal geen enkele grond kennen.

De oplossing: Daar lopen de meningen over uiteen, maar het moge duidelijk zijn dat het niet de markt is die de prijs bepaalt.

Zorg Advies Amsterdam

Alexander Grassi, Econoom met ruim 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven, ook als ondernemer. Door zijn jarenlange ervaring met veranderende organisatiemodellen en bedrijfsstructuren ook in landen als China waar hij een aantal jaren heeft gewoond en gewerkt weet hij dan ook als geen ander dat de veranderingen alleen succesvol kunnen worden doorgevoerd als er tussen  belanghebbenden een juiste balans en chemie bestaat.

De laatste jaren heeft hij zich  mede door zijn achtergrond weten te ontwikkelen tot een specialist op het gebied van doelmatigheid en efficiëntie in de zorg. Deze expertise kan van grote waarde zijn bij uitdagingen waar de zorg de komende jaren voor komt te staan. In zijn blogs onder andere voor de Digitale Zorg Gids besteedt hij dan ook veel aandacht aan doelmatigheid, compliance en innovatie in de zorg.

ICT in de ouderenzorg

Investeer nu in ICT-innovatie met name in de Zorg.
We worden ouder en dat gaat geld kosten. Heel veel geld! Of kunnen we het tij nog keren? Een pleidooi voor investeren in innovatieve ouderenzorg.

 Vorig jaar is € 92,7 miljard  uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. Dat is 3,7 % meer dan in 2011.  De cijfers van het CBS  in onderstaande grafiek laten zien dat er iets moet gebeuren.

“> 1: Zorguitgaven per sector, € miljard, 2000-2012 (Bron: CBS Statline, 2011ba

De Politiek Minister Edith Schippers ( VWS), begrijpt als geen ander de ernst van de situatie. Maar ook zij kan er niets aan doen dat we steeds ouder worden.

Staatssecretaris Marnix van Rijn verwacht dat mantelzorg en overige informele zorg de sleutels zijn naar een beheersing en uiteindelijk een daling van de kosten.

Dit kan, maar slechts als de juiste instrumenten op tafel komen. De Staatsecretaris heeft het Sociaal Cultureel Planbureau gevraagd literatuuronderzoek te doen op het terrein van de informele zorg. Uit dit onderzoek blijkt dat de bereidheid tot het geven van informele zorg minder wordt naarmate de zorgvraag intensiever wordt. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat mantelzorgers vaak verder gaan in de verzorging dan ze in eerste instantie van zichzelf hadden verwacht.

Volledige stelselwijziging Rigoureuze ingrepen zijn noodzakelijk, onvermijdelijk. Een volledige stelselwijziging. De plannen die er liggen om te komen tot een ommekeer zijn niet veel meer dan een pleister op de wonde. Dit leidt ongetwijfeld tot vijandigheden en oneliners van populisten, maar biedt tevens ongekende kansen. De mogelijkheid dat er fundamentele keuzes gemaakt kunnen worden in ons land; door bijvoorbeeld te luisteren naar mensen die er echt iets van afweten en zich onafhankelijk kunnen en willen opstellen zoals Marcel Levi (AMC), of de visie van Ruud Zondervan van Actiz omtrent ouderenzorg. Er rijzen dan twee vragen; waar en wanneer te beginnen? Het enige antwoord op vraag dat juist kan zijn is investeren in en niet subsidiëren van zorg. Het antwoord op de tweede vraag is kort: Nu!

Nu investeren in ouderenzorg  Er is een schrijnend tekort aan ouderenartsen in ons land, maar ook in andere landen heeft of krijgt men ermee te maken, getuige dit VN-rapportdat ook oproept tot investeringen. Nu innovatieve oplossingen ontwikkelen, ontzorgt én zorgt voor meer welzijn en waarschijnlijk ook voor meer participatie. De mogelijkheden zijn talrijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het teleconsult dat ongeveer €70 kost terwijl de gemiddelde kosten bij een ziekenhuisconsult bij een dermatoloog €275 bedragen. En door domotica kunnen oudere mensen langer in hun eigen omgeving blijven wonen en daarmee dure opnames in verzorgings- en verpleeghuizen uitsparen. Als Nederland hierin vooroplopen, biedt kansen. Nu investeren in innovatieve ouderenzorg is winst voor de toekomst.

Groter welzijn door digitale toegang

Een participerende samenleving  is het medicijn van de toekomst .  Helaas in Nederland nog niet overal verkrijgbaar, en zeker niet voor mensen met een beperking. Voor hen is het veelal schier onmogelijk zelfstandig naar bijvoorbeeld een gemeentehuis te gaan om te voldoen aan allerlei door de overheid gestelde verplichtingen. Dit kan, Nee! moet anders. Een tailor made digitaal loket bijvoorbeeld hoeft niet veel te kosten maar levert veel welzijn op.

Op 27 september vond in Den Haag de Landelijke Werkbijeenkomst: VN Verdrag Nu Samen Waarmaken plaats. En volgende week (van 7-12) oktober is er “De week van de toegankelijkheid” , http://www.weekvandetoegankelijkheid.nl/  , met dit jaar als thema klantvriendelijkheid.

 http://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg  

Webrichtlijnen

VN-Verdrag over de rechten van de mens

Nederland heeft het VN-Verdrag, inzake de rechten van mensen met een beperking tot stand gekomen is in 2006, al in 2007 ondertekend.
http://www.mensenrechten.nl/publicaties/detail/18564

Ook zijn er sinds 2006 webrichtlijnen verplicht voor websites van de Rijksoverheid en sinds 2008 voor gemeenten, waterschappen en provincies. In totaal moeten zo’n 2000 tot 3000 overheidswebsites aan de webrichtlijnen voldoen om mensen met een beperking in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van de digitale informatie van de overheid. Slechts een handjevol voldoet hieraan. Ook het bedrijfsleven laat weinig van zich horen.

Webrichtlijnen Van controle naar in control

Digitale toegankelijkheid


Is voor mensen met een beperking niet alleen belangrijk om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen maar ook om te participeren en bij te dragen aan de samenleving.

In dat kader is het vreemd dat  Stichting Drempelvrij  www.drempelvrij.nl slechts een zeer gering aantal overheidsites (ongeveer 10%)  als drempelvrij heeft kunnen beoordelen, waarvan een aantal sites slechts beperkt toegankelijk zijn. Een klantvriendelijkere overheid, ook voor mensen met een beperking. De Tools zijn er, nu nog de wil !

 

 

Kansen voor Europa

subsidiemogelijkheden-voor-ambient-assisted-living[1]

Ambient Assisten Living(AAL JP) 2008-2013 is een Europees programma met als doel door middel van ICT de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid voor ouderen te verbeteren. Dit initiatief krijgt waarschijnlijk in 2014 een vervolg. Het jaarlijkse budget is 55 miljoen euro, de bijdrage van Nederland aan dit Europese programma is iets minder dan 2 miljoen euro. Een bescheiden bedrag, maar het interessante aan dit programma is dat het bedrijven (in het bijzonder het MKB) stimuleert om te investeren in het welzijn van en voor ouderen. De kracht van de projecten is het grens overstijgende karakter.

PIA van Noorse bedrijf Karde is hier een sprekend voorbeeld van. Zij ontwikkelen een technologie om assistentie te bieden bij dagelijkse activiteiten (Instrumental Activities of Daily Living (IADL) via korte videoclips op een tablet PC.

Europa wordt ouder!

Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers toenemen van 2,7 miljoen in 2012 tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen. Ook in andere Europese landen wordt  de gemiddelde leeftijd steeds hoger. Dat betekent dat er steeds meer oudere mensen zijn. Vergrijzing kan verstrekkende gevolgen hebben voor de samenleving. Daarom houdt de Europese Unie zich intensief bezig met initiatieven om Europa vitaal te houden en participatie te bevorderen. Het rapport Healt of Glance van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) toont het belang hiervan. Daarom is het belangrijk dat ook Nederlandse bedrijven en ontwikkelaars alert zijn op de mogelijkheden van het AAL- Programma

Calling for projects! Ambient Assisted Living werkt met jaarlijkse subsidierondes, de zogenaamde calls, waarbij internationale consortia projectvoorstellen kunnen indienen voor de ontwikkeling van AAL-oplossingen. Kenmerkend voor deze projecten is de betrokkenheid van belangenorganisaties en het bedrijfsleven. De projecten moeten bijdragen aan bijvoorbeeld aan gezondheid, veiligheid en zorg, maar ook aan zaken als mobiliteit, sociale interactie en vrijetijdsbesteding. De projecten hebben een gemaximeerde en korte time to market; dat betekent dat het merendeel van de producten en diensten binnen 2 tot 3 jaar na aanvang van het projecten gelanceerd worden.

Presentaties van Zon MW  over dit programma tijdens beurzen en congressen kunnen bijdragen aan een grotere bekendheid van Ambient Assisted Living en zorgen voor een toename van het aan projecten. Met als resultaat meer welzijn voor ouderen.