Welcome To Flat Responsive Theme
Zorg Advies Amsterdam > Contact > Uncategorized > Kansen voor Europa

subsidiemogelijkheden-voor-ambient-assisted-living[1]

Ambient Assisten Living(AAL JP) 2008-2013 is een Europees programma met als doel door middel van ICT de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid voor ouderen te verbeteren. Dit initiatief krijgt waarschijnlijk in 2014 een vervolg. Het jaarlijkse budget is 55 miljoen euro, de bijdrage van Nederland aan dit Europese programma is iets minder dan 2 miljoen euro. Een bescheiden bedrag, maar het interessante aan dit programma is dat het bedrijven (in het bijzonder het MKB) stimuleert om te investeren in het welzijn van en voor ouderen. De kracht van de projecten is het grens overstijgende karakter.

PIA van Noorse bedrijf Karde is hier een sprekend voorbeeld van. Zij ontwikkelen een technologie om assistentie te bieden bij dagelijkse activiteiten (Instrumental Activities of Daily Living (IADL) via korte videoclips op een tablet PC.

Europa wordt ouder!

Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers toenemen van 2,7 miljoen in 2012 tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen. Ook in andere Europese landen wordt  de gemiddelde leeftijd steeds hoger. Dat betekent dat er steeds meer oudere mensen zijn. Vergrijzing kan verstrekkende gevolgen hebben voor de samenleving. Daarom houdt de Europese Unie zich intensief bezig met initiatieven om Europa vitaal te houden en participatie te bevorderen. Het rapport Healt of Glance van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) toont het belang hiervan. Daarom is het belangrijk dat ook Nederlandse bedrijven en ontwikkelaars alert zijn op de mogelijkheden van het AAL- Programma

Calling for projects! Ambient Assisted Living werkt met jaarlijkse subsidierondes, de zogenaamde calls, waarbij internationale consortia projectvoorstellen kunnen indienen voor de ontwikkeling van AAL-oplossingen. Kenmerkend voor deze projecten is de betrokkenheid van belangenorganisaties en het bedrijfsleven. De projecten moeten bijdragen aan bijvoorbeeld aan gezondheid, veiligheid en zorg, maar ook aan zaken als mobiliteit, sociale interactie en vrijetijdsbesteding. De projecten hebben een gemaximeerde en korte time to market; dat betekent dat het merendeel van de producten en diensten binnen 2 tot 3 jaar na aanvang van het projecten gelanceerd worden.

Presentaties van Zon MW  over dit programma tijdens beurzen en congressen kunnen bijdragen aan een grotere bekendheid van Ambient Assisted Living en zorgen voor een toename van het aan projecten. Met als resultaat meer welzijn voor ouderen.