Beurzen & Congressen

Op het congres Transitie biedt kansen om te participeren (onder voorbehoud 10 maart 2016 12.05 uur) van Zorg Advies Amsterdam wordt hier vanuit diverse perspectieven op ingegaan

Er gaat wederom veel veranderen voor mensen die gebruikmaken van zorg vanuit de AWBZ of de Wmo.

 

Het kabinet heeft 1 januari 2015 de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. Deze wet verving de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor huidige cliënten vielen onder een overgangsregeling. 

 

Vanaf 2015 vergoedt de AWBZ alleen de zwaarste, langdurige zorg. De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid voor de lichtere vormen van zorg via de Wmo en een deel gaat naar de zorgverzekering.

De AWBZ is vanaf 2015 alleen voor mensen die echt niet langer thuis kunnen wonen. Dat betekent dat we zo lang mogelijk thuis ondersteuning krijgen.

Pas als het echt nodig is komen we in aanmerking voor verblijf in een AWBZ-instelling. Bijvoorbeeld als de hulp via de gemeente en zorgverzekeraar niet meer toereikend is. Langer zelfstandig wonen, met ondersteuning en zorg thuis. En met meer hulp vanuit het eigen sociale netwerk.

                Thuiswonen

Heeft uw partner een plaats in een AWBZ-instelling? Dan verandert er niets. Krijgt uw partner nu Wmo-zorg, zoals huishoudelijke hulp? Dan bepaalt de manier waarop uw gemeente met Wmo-zorg omgaat, of er iets verandert vanaf 2015. Gemeenten gaan meer maatwerk leveren. De gemeente houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met uw behoeften en (financiële) mogelijkheden. Een geschikt moment om de balans op te maken.

Met name de (financiële) mogelijkheden van de gemeente kunnen zeer ingrijpende gevolgen hebben.

Schrijf u daarom vanaf 1 november 2017 in voor dit unieke congres.

Het congres transitie biedt kansen om te participeren is de manier uw bedrijf professioneel te presenteren en in contact te komen met beslissers van instellingen, bedrijven en andere belanghebbenden.

 

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor een partnership? Dan kunt u contact opnemen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De opbrengst van de kaartverkoop gaat naar de beste pitch.