Niet of verkeerd lezen van de bijsluiter is een veelvoorkomende reden, maar vooral laaggeletterden en allochtonen zijn het slachtoffer . Schaamte en ongemak bij de gebruiker, maar de cijfers zijn nog stuitender. Jaarlijks bijna 20.000 dikwijls vermijdbare opnamen in ziekenhuizen, ongeveer 1.250 mensen die overlijden als gevolg van verkeerd gebruik van medicatie en € 85 miljoen zorgkosten. (Bron: Pharos expertisecentrum voor gezondheidsverschillen).

Wij denken dat beeld en geluid een welkome bijdrage kunnen zijn bij het aanpakken van dit probleem. Maar hopen dat jij over dit probleem en ook andere items wilt meedoen op ons platform.