DhrGrassi

Alexander Grassi, Econoom met ruim 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven, ook als ondernemer.

 In zijn blogs onder andere voor de Digitale Zorg Gids en voor Zorg Advies Amsterdam besteedt hij veel aandacht aan doelmatigheid, compliance en innovatie in de zorg.

U kunt regelmatig een bijdrage over deze onderwerpen aantreffen in zijn blog