Ontwikkelingen in de zorg

Staatssecretaris Van Rijn heeft vorig jaar een grote wijziging in de zorg doorgevoerd. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Noodzakelijk geworden omdat we alsmaar ouder worden en het aantal chronisch ook doorlopend stijgt. Toch blijven de kosten en premies stijgen ook in 2017

 

Van Rijn vinger aan de pols .’

De uitvoering loopt in een aantal gevallen helaas nog wat stroef. Het is voor de gedupeerden te hopen dat zij de komende jaren wel kunnen rekenen op Van Rijn. Veel vertrouwen hebben wij hier niet in, meerdere malen in 2014 waarschuwden wij dat door onduidelijke definities in de Wlz al voor de invoering gedoemd was te mislukken. Deze ingrijpende veranderingen hebben alleen kans van slagen als er op een gestructureerde wijze wordt gewerkt aan innovatie in de zorg. 

Lees meer in blog Alexander onder Nieuws