medischdossier

Zorg Advies Amsterdam ontwikkelt innovatieve concepten en diensten om direct een bijdrage te leveren aan een toegankelijke, betaalbare en betere zorg. Er vindt eerst een inventarisatie en analyse plaats van hetgeen beschikbaar is zowel in de markt als de eigen organisatie.

De komende jaren willen wij dan ook een inhoudelijke bijdrage leveren aan en adviserende rol in hervormingen in de langdurige zorg. 

Voor zorgaanbieders houdt dit in, doen waar ze goed in zijn en voor patiënt geeft het de rust te kunnen vertrouwen op goede zorg.

Hierdoor kunnen wij uw behoefte met een op maat gesneden advies invullen op een wijze die u wenst. waarbij tijd en aandacht is om te luisteren naar uw wensen en verwachtingen. Wij spreken uw taal.

 

medicijnengeldsparen 
Zorg Advies Amsterdam is erop gericht dat aanbieders van zorg zich professioneel kunnen presenteren en optimale toegankelijkheid in de zorg voor iedereen mogelijk maakt met zo min mogelijk middelen. Dit zorgt ervoor dat er meer tijd is voor de patiënt. Veel organisaties weten dikwijls dat het anders moet, maar zijn vaak niet is staat deze veranderingen zelf in gang te zetten.

Zorg Advies Amsterdam kenmerkt zich door een kleine centrale staf, met korte lijnen, die zich volledig richt op de vraag van haar relatie. Hierdoor weet u direct bij wie u terecht kunt met uw vragen. Aanbieders van zorg kunnen hierdoor hun dienstverlening profesioneel onder de aandacht te brengen van hun doelgroep en waar nodig in dit proces te ondersteunen middels trainingen of detachering.

Staatssecretaris Van Rijn heeft vorig jaar een grote wijziging in de zorg doorgevoerd. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Noodzakelijk geworden omdat we alsmaar ouder worden en het aantal chronisch ook doorlopend stijgt. Toch blijven de kosten en premies stijgen ook in 2017

 

Van Rijn vinger aan de pols .’

De uitvoering loopt in een aantal gevallen helaas nog wat stroef. Het is voor de gedupeerden te hopen dat zij de komende jaren wel kunnen rekenen op Van Rijn. Veel vertrouwen hebben wij hier niet in, meerdere malen in 2014 waarschuwden wij dat door onduidelijke definities in de Wlz al voor de invoering gedoemd was te mislukken. Deze ingrijpende veranderingen hebben alleen kans van slagen als er op een gestructureerde wijze wordt gewerkt aan innovatie in de zorg. 

Lees meer in blog Alexander onder Nieuws

DhrGrassi

Alexander Grassi, Econoom met ruim 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven, ook als ondernemer.

 In zijn blogs onder andere voor de Digitale Zorg Gids en voor Zorg Advies Amsterdam besteedt hij veel aandacht aan doelmatigheid, compliance en innovatie in de zorg.

U kunt regelmatig een bijdrage over deze onderwerpen aantreffen in zijn blog

Moet alles wel wat kan? En algemener: hoe zijn de zorgkosten op verantwoorde wijze in toom te houden?

een onsje meer1 

 

De Gezondheidsraad acht de tijd rijp voor een hernieuwde koersbepaling van het medisch handelen met Het werkprogramma , maar dit is ook het moment voor Zorg Advies Amsterdam om in woorden van de Amsterdamse wethouder Van der Burg te spreken: Meer voor minder, om een rubriek te starten die bijdraagt aan een kwalitatief hoogwaardige en tevens betaalbare zorg.

 

De rubriek start al op 1 oktober 2014 en de uitkomsten worden op 1 maart 2015 gepresenteerd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zijn er dan niet genoeg van soortgelijke initiatieven zult u denken? Deze zijn er zeker. Zelfs van het ministerie, maar kennelijk heeft dit nog niet (voldoende ) bereikt dat nog veel verbetering mogelijk is.

 

Als voorbeeld nemen wij verkeerd medicijngebruik.

Lees meer: Verspilling in de Zorg

 

Clayton Christensen

 

Hetzelfde doen, bij voorkeur beter en goedkoper, kan als je het anders doet. Dit wordt de komende jaren ook van de zorgsector verwacht, hier schuilt het Innovator dilemma van Clayton Christensen.

Het boek Innovator dilemma van Clayton Christensen werd voor het eerst gepubliceerd in 1997. Christensen stelt datsuccesvolle” bedrijven die teveel energie steken in de huidige behoeften van de klant en er niet in slagen om nieuwe technologieën en / of business modellen te implementeren, die voldoen aan de onuitgesproken of toekomstige behoefte van diezelfde klant , het uiteindelijk niet zullen reden. De structuur van deze bedrijven maakt het onmogelijk om op een betaalbare manier met innovaties om te gaan.

Lees meer: Betaalbare zorg begint vandaag