Welcome To Flat Responsive Theme
Zorg Advies Amsterdam 

Opgericht om aanbieders van zorg in de gelegenheid te stellen zich professioneel te presenteren.

Missie

Toegankelijkheid van zorg voor iedereen mogelijk maken en tegen zo laag mogelijke kosten. Voor zorgaanbieders houdt dit in, doen waar ze goed in zijn en voor patiënt geeft het de rust te kunnen vertrouwen op goede zorg.

Zorg Advies Amsterdam

Binnen de organisatie is een aparte unit opgericht ten behoeve van de kleine zorginstellingen. De unit van  Zorg Advies Amsterdam biedt naast alle niet zorggerelateerde diensten ook e-health oplossingen.

Het is onmogelijk voor kleine organisaties alle expertise zelf in huis te hebben, dat is dit een te kostbare oplossing. Daarom heeft Zorg Advies Amsterdam het zorg basis pakket ontwikkeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: alexander@zorgadviesamsterdam.nl

Wij hebben de ambitie een leidende partij te worden in de markt voor innovatieve concepten in de zorg. Wij doen dit middels een persoonlijke benadering.

logo zaa

Hoe ziet de organisatie van Zorg Advies Amsterdam eruit

Zorg Advies Amsterdam kenmerkt zich door een kleine staf, die zich volledig richt op de vragen van haar relaties. Het is ons doel aanbieders van zorg de mogelijkheid te bieden hun dienstverlening en producten zo duidelijk mogelijk onder de aandacht te brengen.

Gebruikers van zorg wordt in begrijpelijke taal uitgelegd waar de benodigde informatie gevonden kan worden. Dit doen wij in gewoon Nederlands, want voor de leek is de taal van de zorgprofessional soms niet te begrijpen.

De doelstellingen van Zorg Advies Amsterdam

– Trouw klanten bestand
– Tevreden klanten
– Introductie versnellen van nieuwe concepten
– Landelijke dekking eind 2017

Wat onderscheidt Zorg Advies Amsterdam van andere aanbieders

Onze adviezen moeten beschikbaar zijn op ieder moment dat u daar behoefte aan heeft. Bij Zorg Advies Amsterdam is de eindgebruiker het middelpunt. Wij richten onze aandacht op het persoonlijke contact met als doel een op maat gesneden product en service aanbod.

Innovatie

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in sneltreinvaart op en regelmatig worden nieuwe producten en diensten op de markt geïntroduceerd. Het is belangrijk dit overzichtelijk te presenteren. Veranderingen in wet- en regelgeving is een doorlopend en dynamisch proces. Zorg Advies Amsterdam biedt u de gelegenheid dit op effectieve manier op de hoogte te blijven.

Onze benadering

Aan de hand van een doelmatige analyse komen we tot aan advies waarbij zoveel als mogelijk van bestaande producten en diensten worden ingezet.

Boerenverstand is onze ogen de smart care voor de zorg. De mogelijkheden in de toekomst zijn ongekend, maar kijk ook eens naar wat er al is. Je kunt hierbij denken aan een centraal informatieplatform voor alle doelgroepen. Mobiele apparaten kunnen ervoor zorgen dat relevante informatie altijd en overal beschikbaar zijn en met elkaar kan communiceren

Er zijn drie knelpunten in de zorg op bedrijfsorganisatorisch vlak

  • Intern delen van informatie
  • kosten integrqtie
  • Inzicht in kosten en kwaliteit in de zorg

E-Health en ICT zijn niet het ei van Columbus maar kunnen een bijdrage leveren aan deze knelpunten. Wij nodigen dan ook iedereen uit actief deel te nemen aan ons platform

Zorg Advies Amsterdam is “uw partner in zorg”.