Welcome To Flat Responsive Theme
Zorg Advies Amsterdam > Contact > Uncategorized > ICT in de ouderenzorg
Investeer nu in ICT-innovatie met name in de Zorg.
We worden ouder en dat gaat geld kosten. Heel veel geld! Of kunnen we het tij nog keren? Een pleidooi voor investeren in innovatieve ouderenzorg.

 Vorig jaar is € 92,7 miljard  uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. Dat is 3,7 % meer dan in 2011.  De cijfers van het CBS  in onderstaande grafiek laten zien dat er iets moet gebeuren.

“> 1: Zorguitgaven per sector, € miljard, 2000-2012 (Bron: CBS Statline, 2011ba

De Politiek Minister Edith Schippers ( VWS), begrijpt als geen ander de ernst van de situatie. Maar ook zij kan er niets aan doen dat we steeds ouder worden.

Staatssecretaris Marnix van Rijn verwacht dat mantelzorg en overige informele zorg de sleutels zijn naar een beheersing en uiteindelijk een daling van de kosten.

Dit kan, maar slechts als de juiste instrumenten op tafel komen. De Staatsecretaris heeft het Sociaal Cultureel Planbureau gevraagd literatuuronderzoek te doen op het terrein van de informele zorg. Uit dit onderzoek blijkt dat de bereidheid tot het geven van informele zorg minder wordt naarmate de zorgvraag intensiever wordt. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat mantelzorgers vaak verder gaan in de verzorging dan ze in eerste instantie van zichzelf hadden verwacht.

Volledige stelselwijziging Rigoureuze ingrepen zijn noodzakelijk, onvermijdelijk. Een volledige stelselwijziging. De plannen die er liggen om te komen tot een ommekeer zijn niet veel meer dan een pleister op de wonde. Dit leidt ongetwijfeld tot vijandigheden en oneliners van populisten, maar biedt tevens ongekende kansen. De mogelijkheid dat er fundamentele keuzes gemaakt kunnen worden in ons land; door bijvoorbeeld te luisteren naar mensen die er echt iets van afweten en zich onafhankelijk kunnen en willen opstellen zoals Marcel Levi (AMC), of de visie van Ruud Zondervan van Actiz omtrent ouderenzorg. Er rijzen dan twee vragen; waar en wanneer te beginnen? Het enige antwoord op vraag dat juist kan zijn is investeren in en niet subsidiëren van zorg. Het antwoord op de tweede vraag is kort: Nu!

Nu investeren in ouderenzorg  Er is een schrijnend tekort aan ouderenartsen in ons land, maar ook in andere landen heeft of krijgt men ermee te maken, getuige dit VN-rapportdat ook oproept tot investeringen. Nu innovatieve oplossingen ontwikkelen, ontzorgt én zorgt voor meer welzijn en waarschijnlijk ook voor meer participatie. De mogelijkheden zijn talrijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het teleconsult dat ongeveer €70 kost terwijl de gemiddelde kosten bij een ziekenhuisconsult bij een dermatoloog €275 bedragen. En door domotica kunnen oudere mensen langer in hun eigen omgeving blijven wonen en daarmee dure opnames in verzorgings- en verpleeghuizen uitsparen. Als Nederland hierin vooroplopen, biedt kansen. Nu investeren in innovatieve ouderenzorg is winst voor de toekomst.