Welcome To Flat Responsive Theme
Zorg Advies Amsterdam > Contact > Uncategorized > Groter welzijn door digitale toegang

Een participerende samenleving  is het medicijn van de toekomst .  Helaas in Nederland nog niet overal verkrijgbaar, en zeker niet voor mensen met een beperking. Voor hen is het veelal schier onmogelijk zelfstandig naar bijvoorbeeld een gemeentehuis te gaan om te voldoen aan allerlei door de overheid gestelde verplichtingen. Dit kan, Nee! moet anders. Een tailor made digitaal loket bijvoorbeeld hoeft niet veel te kosten maar levert veel welzijn op.

Op 27 september vond in Den Haag de Landelijke Werkbijeenkomst: VN Verdrag Nu Samen Waarmaken plaats. En volgende week (van 7-12) oktober is er “De week van de toegankelijkheid” , http://www.weekvandetoegankelijkheid.nl/  , met dit jaar als thema klantvriendelijkheid.

 http://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg  

Webrichtlijnen

VN-Verdrag over de rechten van de mens

Nederland heeft het VN-Verdrag, inzake de rechten van mensen met een beperking tot stand gekomen is in 2006, al in 2007 ondertekend.
http://www.mensenrechten.nl/publicaties/detail/18564

Ook zijn er sinds 2006 webrichtlijnen verplicht voor websites van de Rijksoverheid en sinds 2008 voor gemeenten, waterschappen en provincies. In totaal moeten zo’n 2000 tot 3000 overheidswebsites aan de webrichtlijnen voldoen om mensen met een beperking in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van de digitale informatie van de overheid. Slechts een handjevol voldoet hieraan. Ook het bedrijfsleven laat weinig van zich horen.

Webrichtlijnen Van controle naar in control

Digitale toegankelijkheid


Is voor mensen met een beperking niet alleen belangrijk om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen maar ook om te participeren en bij te dragen aan de samenleving.

In dat kader is het vreemd dat  Stichting Drempelvrij  www.drempelvrij.nl slechts een zeer gering aantal overheidsites (ongeveer 10%)  als drempelvrij heeft kunnen beoordelen, waarvan een aantal sites slechts beperkt toegankelijk zijn. Een klantvriendelijkere overheid, ook voor mensen met een beperking. De Tools zijn er, nu nog de wil !