Corona heeft de wereld overgenomen

Nuttige Adressen

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ Corona dashboard overheid

https://krijgiktozo.nl/ corona steunmaatregel overheid

https://www.inspectieszw.nl/melden/corona

Met het invullen van dit speciale meldformulier coronavirus kunnen klachten of signalen over risico’s van corona op de werkplek zo goed mogelijk in behandeling worden genomen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken

Agentschap voor medicijnen. De EMA is gevestigd in Amsterdam één van de taken is het goedkeuren van vaccins en medicijnen voor de Europese markt.

Bijwerkingencentrum Lareb ook voor bijwerkingen met betrekking tot corona

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Daarnaast kunt u relevante informatie vinden over actuele gezondheidszaken die in Nederland maar ook wereldwijd hoog op de agenda staat