Articles by zorgadviesamsterdam

Introductie

Zorg Advies Amsterdam  Opgericht om aanbieders van zorg in de gelegenheid te stellen zich professioneel te presenteren. Missie Toegankelijkheid van zorg voor iedereen mogelijk maken en tegen zo laag mogelijke kosten. Voor zorgaanbieders houdt dit in, doen waar ze goed in zijn en voor patiënt geeft het de rust te

Zorg Advies Amsterdam

Alexander Grassi, Econoom met ruim 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven, ook als ondernemer. Door zijn jarenlange ervaring met veranderende organisatiemodellen en bedrijfsstructuren ook in landen als China waar hij een aantal jaren heeft gewoond en gewerkt weet hij dan ook als geen ander dat de veranderingen alleen succesvol kunnen worden doorgevoerd

Kansen voor Europa

Ambient Assisten Living(AAL JP) 2008-2013 is een Europees programma met als doel door middel van ICT de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid voor ouderen te verbeteren. Dit initiatief krijgt waarschijnlijk in 2014 een vervolg. Het jaarlijkse budget is 55 miljoen euro, de bijdrage van Nederland aan dit Europese programma