Articles from maart 2014

Introductie

Zorg Advies Amsterdam  Opgericht om aanbieders van zorg in de gelegenheid te stellen zich professioneel te presenteren. Missie Toegankelijkheid van zorg voor iedereen mogelijk maken en tegen zo laag mogelijke kosten. Voor zorgaanbieders houdt dit in, doen waar ze goed in zijn en voor patiënt geeft het de rust te