Introductie

Zorg Advies Amsterdam 

Opgericht om aanbieders van zorg in de gelegenheid te stellen zich professioneel te presenteren.

Missie

Toegankelijkheid van zorg voor iedereen mogelijk maken en tegen zo laag mogelijke kosten. Voor zorgaanbieders houdt dit in, doen waar ze goed in zijn en voor patiënt geeft het de rust te kunnen vertrouwen op goede zorg.

Zorg Advies Amsterdam

Binnen de organisatie is een aparte unit opgericht ten behoeve van de kleine zorginstellingen. De unit van  Zorg Advies Amsterdam biedt naast alle niet zorggerelateerde diensten ook e-health oplossingen.

Het is onmogelijk voor kleine organisaties alle expertise zelf in huis te hebben, dat is dit een te kostbare oplossing. Daarom heeft Zorg Advies Amsterdam het zorg basis pakket ontwikkeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: alexander@zorgadviesamsterdam.nl

Wij hebben de ambitie een leidende partij te worden in de markt voor innovatieve concepten in de zorg. Wij doen dit middels een persoonlijke benadering.

logo zaa

Hoe ziet de organisatie van Zorg Advies Amsterdam eruit

Zorg Advies Amsterdam kenmerkt zich door een kleine staf, die zich volledig richt op de vragen van haar relaties. Het is ons doel aanbieders van zorg de mogelijkheid te bieden hun dienstverlening en producten zo duidelijk mogelijk onder de aandacht te brengen.

Gebruikers van zorg wordt in begrijpelijke taal uitgelegd waar de benodigde informatie gevonden kan worden. Dit doen wij in gewoon Nederlands, want voor de leek is de taal van de zorgprofessional soms niet te begrijpen.

De doelstellingen van Zorg Advies Amsterdam

– Trouw klanten bestand
– Tevreden klanten
– Introductie versnellen van nieuwe concepten
– Landelijke dekking eind 2017

Wat onderscheidt Zorg Advies Amsterdam van andere aanbieders

Onze adviezen moeten beschikbaar zijn op ieder moment dat u daar behoefte aan heeft. Bij Zorg Advies Amsterdam is de eindgebruiker het middelpunt. Wij richten onze aandacht op het persoonlijke contact met als doel een op maat gesneden product en service aanbod.

Innovatie

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in sneltreinvaart op en regelmatig worden nieuwe producten en diensten op de markt geïntroduceerd. Het is belangrijk dit overzichtelijk te presenteren. Veranderingen in wet- en regelgeving is een doorlopend en dynamisch proces. Zorg Advies Amsterdam biedt u de gelegenheid dit op effectieve manier op de hoogte te blijven.

Onze benadering

Aan de hand van een doelmatige analyse komen we tot aan advies waarbij zoveel als mogelijk van bestaande producten en diensten worden ingezet.

Boerenverstand is onze ogen de smart care voor de zorg. De mogelijkheden in de toekomst zijn ongekend, maar kijk ook eens naar wat er al is. Je kunt hierbij denken aan een centraal informatieplatform voor alle doelgroepen. Mobiele apparaten kunnen ervoor zorgen dat relevante informatie altijd en overal beschikbaar zijn en met elkaar kan communiceren

Er zijn drie knelpunten in de zorg op bedrijfsorganisatorisch vlak

  • Intern delen van informatie
  • kosten integrqtie
  • Inzicht in kosten en kwaliteit in de zorg

E-Health en ICT zijn niet het ei van Columbus maar kunnen een bijdrage leveren aan deze knelpunten. Wij nodigen dan ook iedereen uit actief deel te nemen aan ons platform

Zorg Advies Amsterdam is “uw partner in zorg”.

Wat bepaalt de rekening ?

Media:
Fictie ( de soapserie) waarin zelfs een terminale patiënt na twee afleveringen weer in staat is de marathon van New York in een onmogelijk geachte tijd te lopen.

Vakbladen ( tijdschriften) Science: “ Het is dé wetenschappelijke doorbraak van 2013, zelf kanker bestrijden. Met immuuntherapie wordt het lichaam zo opgepept dat het zelf een tumor kan bestrijden.


” “Verdienmodel” werkt overbehandeling in de hand:

Alle medische handelingen worden vergoed ongeacht het resultaat. Bij een patiënt die niks mankeert en vervolgens een behandeling krijgt waaruit blijkt dat hij kerngezond is, luidt de conclusie dikwijls niet: “ Gelukkig mankeert u niets”, resultaat is meestal nader onderzoek. Daarnaast kan er bij degene die de handeling uitvoert de angst bestaan van een verkeerde diagnose en tenslotte heeft degene die financiële afhandeling uitvoert meestal niet de capaciteiten om te beoordelen of er voor de juiste en meest effectieve behandeling is gekozen.
Een publicatie uit 2013 in The New York Times wijst uit dat zo’n 40 % van de behandelingen zinloos is.

Prijs speelt een bescheiden rol bij Zorgverzekeraars:
De belangrijkste taken van Zorgverzekeraars, Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap, zijn kwaliteit en optimale toegankelijkheid van zorg. Toch ontstaat er de laatste jaren in navolging van andere landen ook in Nederland meer aandacht voor de kosten in de zorg. Men probeert een jaar extra leven in goede gezondheid, de Qaly (‘quality-adjusted life year’, ) een prijskaartje te geven. Men denkt aan een bedrag van € 50.000.

De politicus die dit serieus aan de orde wil brengen is geen lang leven beschoren in de politiek.

Kwaliteitscontrole in Nederland kent helaas zijn beperkingen, hoewel?
Als je je ouders, geliefde, kinderen of vrienden in of door die instelling durft te laten behandelen heb je vertrouwen in de kwaliteit. Het nadeel van instanties die de controle uitvoeren op de kwaliteit is dat aandacht zich meestal richt op het aantal geregistreerde incidenten en de mortaliteit. Ook wordt geen rekening gehouden met complicaties die na vertrek uit de instelling door een eventueel verkeerde behandeling kunnen optreden. Overlijden kan overigens ook een natuurlijke oorzaak hebben.

Wie heeft de regie ? Patiënt in control klinkt mooi. De praktijk leert anders. Het zijn de verzekeraars die betalen en de specialisten die bepalen. Er is geen balans wat tot gevolg heeft dat er geen kosten baten analyse gemaakt kan worden. De prijzen van behandelingen zijn gebaseerd op aannames die meestal geen enkele grond kennen.

De oplossing: Daar lopen de meningen over uiteen, maar het moge duidelijk zijn dat het niet de markt is die de prijs bepaalt.